Rekrutacja na stanowisko: Młodszy specjalista ds. wsparcia

Nr REF: MSPW/WA/2018/2019/PAGE

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Administrator Administratorem danych jest Sales Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, NIP: 7010251523, REGON: 142534504.
Dane kontaktowe Z administratorem możesz się skontaktować poprzez adres email: sg.rekrutacja@salesgroup.pl lub pisemnie na adres: Sales Group Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: sg.rekrutacja@salesgroup.pl lub pisemnie na adres: Sales Group Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Celem przetwarzania Twoich danych jest:
  • przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
  • przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
  • zgoda – w zakresie jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
Okres przez który dane będą przechowywane Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Twoje dane do momentu wycofania zgody lub do momentu upływu 1 roku od przekazania CV.
Prawa osoby, której dane dotyczą Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo:
  • Wycofania zgody - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
a także
  • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych - tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie możesz wziąć udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale może okazać się konieczne do dokończenia procesu rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.